Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

“Mūsų odisėja” įmonėje asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679).

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir pateikdami savo asmens duomenis teikdami užsakymus sutinkate, kad pateikti asmens duomenys, būtų saugomi ir tvarkomi Duomenų valdytojo UAB “Mūsų odisėja”, registracijos adresas M. Valančiaus g. 19, Kaunas.

 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?

Mes renkame ir tvarkome tik tuos jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu (t.y. Jūsų vardas ir pavardė, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, kontaktinis telefono numeris bei mokėjimo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu, banko kortelės numeriu)).

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Mes renkame Jūsų asmens duomenis tik nurodytais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir netvarkome Jūsų asmens duomenų jokiais būdais, kurie būtų nesuderinami su šiais tikslais.

Pagrinde UAB “Mūsų odisėja” Jūsų pateiktus duomenis tvarko šiais tikslais:

 • tinkamai sudaryti kelionės ir (arba) gidų – kelionių vadovų kursų sutartis;
 • statistikai;
 • ekskursijų-kelionių vertinimui;
 • finansinių ataskaitų pateikimui;
 • aktualios informacijos apie organizuojamas ekskursijas-keliones Jūsų nurodytais kontaktais suteikimui.

Taip pat norime, kad naudotis UAB “Mūsų odisėja” interneto svetaine būtų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl siekdami gerinti savo paslaugas nuolat vykdome savo veiklos analizę, analizuodami ir valdydami šiuos duomenis:

 • slapukų duomenys;
 • analitiniai duomenys.

 

KIEK LAIKO SAUGOME ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau nei tai būtina teisėtiems Duomenų valdytojo interesams užtikrinti.

 

AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS?

Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.

Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

 • Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
 • Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
 • Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai;
 • Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:

 • susisiekdami su mumis el. paštu: odiseja@turinfo.lt;
 • susisiekdami su mumis telefonu: +370 698 03091.